KDU.breadcrumbs.homeAktuality Náměstkyně ministra: V sociální oblasti v kraji víte, co chcete, a jak toho dosáhnout
Zpět

Náměstkyně ministra: V sociální oblasti v kraji víte, co chcete, a jak toho dosáhnout

Přidáno 19. 4. 2024
Ilustrační foto
Pardubický kraj/aktuality
Na pracovní návštěvu přijela do Pardubického kraje tento týden náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Šárka Jelínková. V doprovodu radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly a vedoucí odboru sociálních věcí Heleny Zahálkové hovořila v terénu s lidmi, kteří stojí za transformací sociálních služeb, dětských domovů i péče o duševní zdraví.

 Polička má pestrou paletu sociálních služeb

„Přemýšlel jsem, kam paní náměstkyni vzít, aby měla vhled do oblastí, které zažívají v našem kraji nejvíce změn, a uvědomil jsem si, že nejlepší to bude na jednom místě, a to v Poličce. Tady může navštívit zcela transformovaný Dětský domov, domky ze zcela transformovaného pobytového zařízení pro klienty s mentálním a kombinovanými vadami a také tu může potkat lidi z nově vznikajícího Centra pro duševní zdraví ve Svitavách, které zřizuje Oblastní charita Polička. Na takové menší město to rozhodně není málo,“ uvedl radní Šotola.

Nejsou to jen nové budovy

Ten spolu s vedoucími těchto zařízení provedl Šárku Jelínkovou po jednotlivých místech a seznámil ji se směřováním těchto oblastí a s podporou, kterou dostávají od Pardubického kraje. „S řediteli zařízení jsme se bavili o tom, že nové prostředí pro klienty i pro děti je sice důležité, ale takové dva roky trvala změna myšlení personálu. Náš kraj k tomu financoval školení, mentory, zahraniční stáže a podobně. Všichni se k tomu dopracovali ne nařízením shora, ale pochopením, sdílením zkušeností. Dnes už by nikdo z klientů ani zaměstnanců neměnil,“ dodal Pavel Šotola.

Kraj je příkladem ostatním

Šárka Jelínková má k této problematice blízko, celý život pracovala v oblasti sociálních služeb a snažila se o jejich humanizaci. „Musím velmi ocenit přístup Pardubického kraje, jak přistoupil ke všem změnám a transformačním záměrům jak v péči o děti, tak i o dospělé se zdravotním postižením a v péči o duševní zdraví. Jste určitě příkladem pro mnohé další kraje. Je vidět, že když přesně víte, co chcete, jste schopni toho dosáhnout třeba i v současných legislativních mantinelech,“ řekla na adresu kraje.

Centrum duševního zdraví ve Svitavách má startovat 11. září

Zatímco společnost Péče o dušení zdraví zajišťuje centra duševního zdraví (CDZ) v Pardubicích, Chrudimi a připravuje v Ústí nad Orlicí, v okrese Svitavy se toho ujme poličská Charita. „Před dvěma lety jsme začínali se čtyřmi pracovníky a s deseti klienty, nyní je nás 12 a máme 70 klientů. Náš tým ještě poroste, od května nastoupí lékařka a jsme těsně před registrací a uzavřením smluv s pojišťovnami. Právě v tomto překlenovacím období, než budeme finančně soběstační, nám velmi pomohl Pardubický kraj, za což velmi děkujeme“, řekl vedoucí budoucího CDZ Svitavy Štěpán Pecháček. Jeho tým nyní finišuje s úpravami budovy a na otevření si vybral datum 11. září. Šárka Jelínková ocenila záměr Charity v Poličce zřídit v příštích letech i tým včasné intervence pro děti a mládež, který v tomto regionu chybí.